Kliininen opetus ja tutkimus Yliopistollisessa eläinsairaalassa

Helsingin yliopiston Yliopistollinen eläinsairaala on tutkimusta ja opetusta varten ylläpidettävä eläinlääketieteellisen tiedekunnan erillinen laitos.

Eläinsairaalan tehtävänä on:
1. toteuttaa eläinlääketieteellisen tutkimuksen ja opetuksen tarvitsemaa eläinsairaalatoimintaa ja harjoittaa maksullista palvelutoimintaa
2. seurata alan kehitystä sekä harjoittaa ja edistää kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä
3. tiedottaa, ohjeistaa, antaa lausuntoja ja asiantuntija-apua alaan liittyvissä kysymyksissä

Eläinsairaala toteuttaa tehtävänsä antamalla potilaansa eläinlääketieteen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eläinlääketieteen opiskelijat osallistuvat kaikkien eläinsairaalaan tulevien potilaiden hoitoon. Tämä voi tarkoittaa myös sitä että eläimen omistaja ei voi olla paikalla kaikissa hoitotoimenpiteissä. Hoitava eläinlääkäri päättää omistajan mahdollisuudesta olla läsnä hoitotoimenpiteessä.

Yliopistollisen eläinsairaalan kaikkien potilaiden veri-, virtsa-, kudos- tai vastaavia näytteitä ja näytteiden tuloksia voidaan käyttää eläinlääketieteellisessä tutkimuksessa. Saman periaatteen mukaisesti tutkimuksessa voidaan käyttää kliinisen hoidon yhteydessä kertynyttä kirjallista, kuvallista tai muuta vastaavaa materiaalia. Tutkimusta tekevä eläinlääkäri vastaa kaikista tutkimukseen liittyvistä asioista. Omistajien tietoja ei julkaista ilman omistajan antamaa suostumusta. Lisätietoja potilastutkimuksesta antavat Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston johtaja ja Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston johtaja.

 

Kaikki eläinsairaalassa hoidon aikana ennalta arvaamattomasti kuolleet potilaat toimitetaan patologille kuolinsyyn selvittämiseksi. Ensisijaisesti ruumiinavaus suoritetaan Eläinlääketieteellisen tiedekunnan Patologian yksikössä. Omistajan, hoitovastuussa olleen eläinlääkärin tai yksikön johtajan aloitteesta ruumiinavaus voidaan myös suorittaa Evirassa.

Harjoittelu Yliopistollisessa Eläinsairaalassa

Ohjeet harjoitteluun hakeville

Clinical training for exhange students

Read more about Training at the Veterinary teaching hospital

PIENELÄINSAIRAALAN SIJAINTI

Viikki sijaitsee Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä Vanhankaupunginlahden ja Lahdenväylän välissä. Pieneläinsairaala on Viikintien varrella, osoitteessa Koetilantie 2. Viikkiin on hyvät kulkuyhteydet julkisilla kulkuvälineillä ja omalla autolla

Ajo-ohjeet

LAHDEN VÄYLÄLTÄ TULTAESSA »
LÄNNESTÄ TULTAESSA »

 

Tulo-ohje julkisilla kulkuvälineillä

Eläinsairaalan välittömässä läheisyydessä olevilla pysäkeillä pysähtyvät bussit 550, 78, 57 ja 506.